Obstretrícia

Seguiment de l’embaràs i assistència al part


Diagnòstic prenatal

Cribatge bioquímic en sang materna i tècniques invasives (amniocentesi).

Ecografia d’alta resolució

Ecografia morfològica, ecografia 3D i 4D, ecografia amb estudi de fluxometria Doppler.

Control de benestar fetal avantpart

Registres cardiotocogràfics, control de líquid amniòtic.

Cèl·lules mare

Recollida de sang de cordó umbilical per a obtenció de cèl·lules mare

Control del puerperi